ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ Α΄ ΤΆΞΗΣ

3ο Γυμνάσιο Καβάλας
Τοραμανίδου Μαριάνθη

Κάνε κλικ σε έναν αριθμό στο σταυρόλεξο. Στο πλαίσιο που θα εμφανιστεί γράψε την απάντηση κι έπειτα πάτα "Εισαγωγή". Μόλις τελειώσεις πάτα "Έλεγχος". Μπορείς μα ζητήσεις βοήθεια αλλά χάνεις πόντους.
1       2               3      4     
     5          6      7          
8                           
        9                   
10                           
       11            12          
 13                          
          14    15               
16         17                    
18    19     20                      
               21            
                 22          
         23          24          
         25                  
                         
                      26     
     27              28          
                         
                  29         
        30                   
    31                       
         32                  
33