Άσκηση "Σταυρόλεξο"

Α' Τάξη Γυμνασίου

Ενότητα 1: Γνωρίζω τον υπολογιστή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

3ο Γυμνάσιο Καβάλας

Τοραμανίδου Μαριάνθη

  
Κάνε κλικ σε έναν αριθμό στο σταυρόλεξο. Στο πλαίσιο που θα εμφανιστεί γράψε την απάντηση κι έπειτα πάτα "Εισαγωγή". Μόλις τελειώσεις πάτα "Έλεγχος". Μπορείς μα ζητήσεις βοήθεια αλλά χάνεις πόντους.
1   2                
               
 3                
               
   4              
               
               
5                 
               
   6              
               
        7         
               
  8               
               
    9             
               
   10