Μαθητικό Δυναμικό

Σχ. έτος 2013-14

Τάξη

Τμήμα

Σύνολο

Αγόρια

Κορίτσια

Τύπος τμήματος

Α

Α1

22

10

12

Γενικής

Παιδείας

Α2

22

13

9

Α3

21

9

12

Α4

22

13

9

Α5

22

13

9

ΣΥΝΟΛΟ

109

58

51

 

Γνωρίζοντας την Ελλάδα

17

10

7

Επιλογής

(Project)

Διατροφή και υγεία

19

12

7

Διαφορετικότητα

17

3

14

Ενδοσχολική βία

19

14

5

Φροντίζω τον εαυτό μου

19

12

7

Ψυχαγωγία

18

7

11

 

Β

Β1

24

15

9

Γενικής

Παιδείας

Β2

24

13

11

Β3

22

13

9

Β4

22

13

9

Β5

23

11

12

ΣΥΝΟΛΟ

115

65

50

 

Γ

Γ1

24

9

15

Γενικής

Παιδείας

Γ2

24

15

9

Γ3

22

12

10

Γ4

24

11

13

ΣΥΝΟΛΟ

94

47

47

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

318

170

148

 

 

Σχ. έτος 2014-15

Τάξη

Τμήμα

Σύνολο

Αγόρια

Κορίτσια

Τύπος τμήματος

Α

Α1

23

10

13

Γενικής

Παιδείας

Α2

22

11

11

Α3

23

12

11

Α4

23

12

11

ΣΥΝΟΛΟ

91

45

46

 

Δημιουργία μαθητικής εφημερίδας

18

10

8

Επιλογής

(Project)

Εξαρτησιογόνες ουσίες

18

10

8

Σχολεία του κόσμου

18

5

13

Σχολείο και διαδίκτυο

18

12

6

Φροντίζω τον εαυτό μου

18

8

10

 

Β

Β1

22

10

12

Γενικής

Παιδείας

Β2

22

13

9

Β3

23

9

14

Β4

22

14

8

Β5

22

12

10

ΣΥΝΟΛΟ

111

58

53

 

Γυμναστική στη θάλασσα

18

11

7

Επιλογής

(Project

Ελληνική μουσική

19

10

9

Η Ευρώπη της 9ης συμφωνίας

19

7

12

Παραδοσιακά παιχνίδια

19

10

9

Περίπατος στη φύση

18

14

4

Η φωτογραφία ως μορφή τέχνης

18

6

12

 

Γ

Γ1

23

15

8

Γενικής

Παιδείας

Γ2

23

13

10

Γ3

22

14

8

Γ4

22

13

9

Γ5

22

11

11

ΣΥΝΟΛΟ

112

66

46

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

314

169

145

 

Σχ. έτος 2015-16

  

Τάξη

Τμήμα

Σύνολο

Αγόρια

Κορίτσια

Τύπος τμήματος

Α

Α1

22

10

12

Γενικής

Παιδείας

Α2

22

10

12

Α3

22

12

10

Α4

22

12

10

Α5

24

14

10

ΣΥΝΟΛΟ

112

58

54

 
 Σχολείο και Διαδίκτυο

22

10

12

Επιλογής

(Project)

Επικοινωνώντας μς τους άλλους

22

10

12

Σχολεία του κόσμου 

22

12

10

Φροντίζω τον εαυτό μου

22

12

10

Εγώ και οι άλλοι 

24

14

10

 

Β

Β1

23

10

13

Γενικής

Παιδείας

Β2

23

12

11

Β3

22

11

11

Β4

22

12

10

ΣΥΝΟΛΟ

90

45

45

 
Οι εικαστικές τέχνες στην αναγέννηση

23

10

13

Επιλογής

(Project)

Παραδοσιακά παιχνίδια

23

12

11

Η ιστορία της μουσικής

22

11

11

Άσκηση και υπαίθριες δραστηριότητες

22

12

10

 

Γ

Γ1

22

10

12

Γενικής

Παιδείας

Γ2

22

13

9

Γ3

22

9

13

Γ4

22

14

8

Γ5

22

13

9

ΣΥΝΟΛΟ

110

59

51

 

Ακολουθώντας τα βήματα του

Αποστόλου Παύλου στην Καβάλα

22

10

12

Επιλογής

(Project)

Προστατεύω το περιβάλλον

22

13

9

Γνωρίζω τον εαυτό μου και

σχεδιάζω το μέλλον μου

22

9

13

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

22

14

8

Προστατεύω το περιβάλλον 

22

13

9

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

312

162

150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχ. έτος 2016-17

Τάξη

Τμήμα

Σύνολο

Αγόρια

Κορίτσια

Τύπος τμήματος

Α

Α1

22

15

7

Γενικής

Παιδείας

Α2

22

15

7

Α3

23

10

13

Α4

22

10

12

ΣΥΝΟΛΟ

89

50

39

 

Β

Β1

22

6

16

Γενικής

Παιδείας

Β2

22

12

10

Β3

22

11

11

Β4

23

14

9

Β5

23

16

7

ΣΥΝΟΛΟ

112

59

53

 

Γ

Γ1

22

10

12

Γενικής

Παιδείας

Γ2

22

10

12

Γ3

22

11

11

Γ4

23

11

12

ΣΥΝΟΛΟ

89

42

47

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

290

151

139

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχ. έτος 2017-18

Τάξη

Τμήμα

Σύνολο

Αγόρια

Κορίτσια

Τύπος τμήματος

Α

Α1

23

10

13

Γενικής

Παιδείας

Α2

23

10

13

Α3

23

11

12

Α4

23

9

14

ΣΥΝΟΛΟ

92

40

52

 

Β

Β1

18

12

6

Γενικής

Παιδείας

Β2

21

10

11

Β3

22

14

8

Β4

22

12

10

ΣΥΝΟΛΟ

83

48

35

 

Γ

Γ1

22

6

16

Γενικής

Παιδείας

Γ2

22

12

10

Γ3

23

12

11

Γ4

22

12

10

Γ5

23

16

7

ΣΥΝΟΛΟ

112

58

54

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

287

146

141

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχ. έτος 2018-19

Τάξη

Τμήμα

Σύνολο

Αγόρια

Κορίτσια

Τύπος τμήματος

Α

Α1

24

10

14

Γενικής

Παιδείας

Α2

23

10

13

Α3

24

14

10

Α4

25

11

14

ΣΥΝΟΛΟ

96

45

51

 

Β

Β1

24

9

15

Γενικής

Παιδείας

Β2

23

10

13

Β3

23

8

15

Β4

23

13

10

ΣΥΝΟΛΟ

93

40

53

 

Γ

Γ1

21

12

9

Γενικής

Παιδείας

Γ2

22

10

12

Γ3

22

15

7

Γ4

20

11

9

ΣΥΝΟΛΟ

85

48

37

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

274

133

141

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχ. έτος 2019-20

Τάξη

Τμήμα

Σύνολο

Αγόρια

Κορίτσια

Τύπος τμήματος

Α

Α1

21

13

8

Γενικής

Παιδείας

Α2

20

7

13

Α3

21

16

5

Α4

21

16

5

ΣΥΝΟΛΟ

83

52

31

 

Β

Β1

23

9

14

Γενικής

Παιδείας

Β2

24

10

14

Β3

24

15

9

Β4

26

12

14

ΣΥΝΟΛΟ

97

46

51

 

Γ

Γ1

25

10

15

Γενικής

Παιδείας

Γ2

24

10

14

Γ3

25

9

16

Γ4

22

13

9

ΣΥΝΟΛΟ

96

42

54

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

276

140

136