Εργαστήριο  Πληροφορικής 

P1090945 100x75Φεβρουάριος 1996. Δημιουργήθηκε στο σχολείο μας το πρώτο εργαστήριο πληροφορικής.

Το εργαστήριο διέθετε οκτώ (8)υπολογιστές με επεξεργαστές Intel 486, λειτουργικό σύστημα Windows '95 και δύο εκτυπωτές. Οι υπολογιστές ήταν δωρεά της κ.Οδέττης Πετρίδου και η προσφορά αυτή υπήρξε πραγματικά μία ουσιαστική συμβολή στην προώθηση της γνώσης και στη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών στη διαδικασία της εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας όπως αναφέρθηκε στην πράξη 18/8-3-1996 του συλλόγου διδασκόντων του σχολείου.

Τον Σεπτέμβριο του 2000 το εργαστήριο αναβαθμίστηκε και οι υπολογιστές αντικαταστάθηκαν με έντεκα (11) νέους σταθμούς, ένα (1) server με επεξεργαστές Intel Pentium II Celeron 366 MHz, λειτουργικό σύστημα Windows '98 και οι οποίοι λειτουργούσαν σε τοπικό δίκτυο. Οι υπολογιστές είχαν πρόσβαση για πρώτη φορά στο Διαδίκτυο αρχικά με γραμμή PSTN και αργότερα με γραμμή ISDN που προσέφερε το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Διέθετε επίσης εκτυπωτή και σαρωτή. Το εργαστήριο έγινε με χρήματα που διατέθηκαν από την περιφέρεια.

Τον Οκτώβριο του 2004 οι παλαιότεροι υπολογιστές αποσύρθηκαν και στη θέση τους μπήκαν έντεκα(11) σύγχρονοι υπολογιστές και ένας (1) server που παραμένουν και χρησιμοποιούνται μέχρι και σήμερα. Οι σταθμοί διαθέτουν επεξεργαστές Intel Pentium IV 2.80 GHz, μνήμη RAM 1.00 Gb και λειτουργικό σύστημα Windows XP ενώ ο server επεξεργαστή Intel Pentium IV 3.00GHz, μνήμη RAM 2.00 Gb και λειτουργικό σύστημα Windows Server 2003. Λειτουργούν σε τοπικό δίκτυο και έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω γραμμής ADSL με ταχύτητα 8Mbps που μας διαθέτει το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Στο εργαστήριο υπάρχει εκτυπωτής, σαρωτής, και κάμερα.

Από το σχολικό έτος 2015-2016 το εργαστήριο λειτουργεί στη νέα πτέρυγα του σχολικού συγκροτήματος σε μία μεγάλη και άνετη αίθουσα.

Το εργαστήριο εξυπηρετεί ικανοποιητικά τις ανάγκες του σχολείου για το μάθημα της Πληροφορικής καθώς και τις ανάγκες καθηγητών άλλων ειδικοτήτων που έχουν ενσωματώσει τις Τ.Π.Ε στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αρκετές φορές χρησιμοποιείται και από άλλους φορείς για την εκπαίδευση εκπαιδευτικών ή ενηλίκων πάνω στη χρήση των υπολογιστών.