Αίθουσα Τεχνολογίας 

P1100003 800x600 100x75

Στο ισόγειο του σχολείου βρίσκεται η αίθουσα της Τεχνολογίας. Είναι ο χώρος στον οποίο οι μαθητές σχεδιάζουν και πραγματοποιούν τις κατασκευές τους στα πλαίσια του μαθήματος της Τεχνολογίας.

Το σχετικά μικρό μέγεθος της δεν εμποδίζει τους μαθητές να εκφραστούν και να ανταποκριθούν στις ανάγκες του μαθήματος τόσο στις ατομικές εργασίες τους, οι μαθητές της Α? τάξης, όσο και στις ομαδικές εργασίες τους, οι μαθητές της Β? τάξης.