Μαθητικός Κανονισμός

3ο Γυμνάσιο Καβάλας

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

kanonismos

Στο σχολείο πρέπει να υπάρχει σαφές πλαίσιο κανόνων γνωστό σε όλους και τηρούμενο από όλους. Ο σκοπός του σχολικού κανονισμού δεν είναι ο περιορισμός της ελευθερίας οποιουδήποτε αλλά η αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου και η διαμόρφωση προσωπικοτήτων που σέβονται τους άλλους και συνεργάζονται αρμονικά μαζί τους.

 

 

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 • Οι μαθητές προσέρχονται στο σχολείο τουλάχιστον 5 λεπτά πριν την πρωινή συγκέντρωση. Συντάσσονται σε προκαθορισμένες θέσεις για την προσευχή. Μετά την προσευχή γίνονται ανακοινώσεις και όλοι οφείλουν να τις γνωρίζουν.
 • Όλοι οι μαθητές κατά την πρωινή συγκέντρωση δείχνουν κόσμια στάση και σεβασμό.
 • Σε περίπτωση αργοπορίας οι μαθητές εισέρχονται στις τάξεις μόνο αφού ενημερώσουν τον διευθυντή του σχολείου.
 • Σε οποιαδήποτε περίπτωση απουσίας κατά τις πρώτες ώρες  των μαθημάτων, εφόσον συντρέχει σοβαρός λόγος, οι γονείς πρέπει  να ενημερώνουν το σχολείο.
 • Σε περίπτωση κακοκαιρίας η πρωινή προσευχή γίνεται στις τάξεις.
 • Η εμφάνιση των μαθητών πρέπει να είναι ευπρεπής, ώστε να ταιριάζει με τον χώρο στον οποίο βρίσκονται.

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

 • Στη διάρκεια του μαθήματος οι μαθητές/τριες δε μετακινούνται από τη θέση τους χωρίς την άδεια του καθηγητή.
 • Απαγορεύεται η κατανάλωση τροφίμων και ροφημάτων μέσα στην αίθουσα.
 • Μαθητές και καθηγητές είναι υπεύθυνοι για την καθαριότητα και την ευταξία της αίθουσας.
 • Ο μαθητής που τιμωρείται με ωριαία αποβολή παρουσιάζεται αμέσως στον διευθυντή του σχολείου. Στο διάλειμμα οι μαθητές βγαίνουν από  την αίθουσα την οποία ο καθηγητής κλειδώνει.
 • Με τη λήξη του διαλείμματος οι μαθητές επιστρέφουν χωρίς καθυστέρηση στην τάξη τους.
 • Η συμπεριφορά των μαθητών στα εργαστήρια και στο γυμναστήριο ορίζεται σε συνεργασία με τους αντίστοιχους καθηγητές.
 • Σε περίπτωση απουσίας καθηγητή, οι μαθητές παραμένουν στην αυλή χωρίς να προξενούν θόρυβο.

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

 • Οι κοινόχρηστοι χώροι (αυλή, διάδρομοι, τουαλέτες κλπ) χρησιμοποιούνται από όλους. Γι αυτό και η καθαριότητα τους είναι ευθύνη όλων. Σε περίπτωση φθοράς από μαθητή, αυτή αποκαθίσταται με δαπάνη του ιδίου.
 • Οι εσωτερικοί κοινόχρηστοι χώροι δε χρησιμοποιούνται σαν χώροι παιχνιδιού.
 • Το παιχνίδι στην αυλή με μπάλα επιτρέπεται μόνο μετά από έγκριση των καθηγητών Φυσικής Αγωγής.
 • Όταν οι  μαθητές βρίσκονται στους κοινόχρηστους χώρους σε ώρα μαθήματος πρέπει να κάνουν ησυχία.

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η έξοδος από το σχολείο γίνεται μετά την τελευταία διδακτική ώρα. Αποχώρηση πριν τη λήξη των μαθημάτων για κάποιο μαθητή επιτρέπεται μόνο για σοβαρό πρόβλημα, κατόπιν αδείας του διευθυντή και αφού ενημερωθεί ο κηδεμόνας. Σε καμία άλλη περίπτωση δεν επιτρέπεται η έξοδος από το σχολείο στη διάρκεια του προγράμματος.

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ

 • Οι μαθητές σέβονται τη γνώμη και την προσωπικότητα των συμμαθητών τους.
 • Οι ύβρεις, οι απειλές και η σωματική βία προς τους συμμαθητές προσβάλλουν την προσωπικότητα, τιμωρούνται αυστηρά και επηρεάζουν τον χαρακτηρισμό της διαγωγής.

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ

Η απόπειρα αντιγραφής με οποιοδήποτε τρόπο κατά τη διάρκεια διαγωνίσματος προκαλεί μονογραφή του γραπτού και τιμωρία του μαθητή.

ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

 • Δεν επιτρέπεται  η χρήση κινητών τηλεφώνων κατά τη διάρκεια της παραμονής των μαθητών στο σχολείο. Αν κάποιος έχει μαζί του κινητό τηλέφωνο οφείλει να το παραδώσει στο γραφείο της Διεύθυνσης ως τη λήξη του προγράμματος.
 • Δεν επιτρέπεται η χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρονικής συσκευής στη διάρκεια του μαθήματος χωρίς την έγκριση του καθηγητή.
 • Δεν επιτρέπεται η φωτογράφιση ή η βιντεοσκόπηση σε όλους τους χώρους του σχολείου χωρίς την έγκριση του διευθυντή.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

 • Ο πίνακας ανακοινώσεων χρησιμοποιείται μόνο για ανακοινώσεις που αφορούν το σχολείο. Δεν επιτρέπεται η χρήση του για διαφημιστικούς λόγους και για δηλώσεις που παραβιάζουν τους κανόνες του σχολείου.
 • Κάθε ανακοίνωση πρέπει να αναφέρει το όνομα και τη τάξη όσων την αναρτούν.

ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Οι εκπρόσωποι των μαθητών (15μελή ή 5μελή) παρουσιάζουν τυχόν ομαδικά αιτήματα στον διευθυντή. Συνεργάζονται με τον σύλλογο των καθηγητών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και την καλύτερη λειτουργία του σχολείου.

ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΚΑΙ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

 • Οι περίπατοι πραγματοποιούνται με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων. Στη διάρκεια του περιπάτου οι μαθητές παραμένουν στον προκαθορισμένο χώρο και ακολουθούν τις οδηγίες των συνοδών καθηγητών.
 • Η συμμετοχή στις εκδρομές του σχολείου (ημερήσιες, πολυήμερες, εκπαιδευτικές) γίνονται μετά από γραπτή συναίνεση των κηδεμόνων. Οι μαθητές που συμμετέχουν τηρούν τις εντολές των συνοδών. Απομάκρυνση μαθητή από την υπόλοιπη ομάδα γίνεται μόνο μετά από άδεια του αρχηγού της εκδρομής.
 • Στη διάρκεια της εκδρομής οι μαθητές πρέπει να έχουν κόσμια εμφάνιση και συμπεριφορά.

ΑΠΟΥΣΙΕΣ

Το σχολείο ενημερώνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους κηδεμόνες για τις  απουσίες των μαθητών. Άμεσα ενημερώνονται οι κηδεμόνες για αδικαιολόγητες απουσίες.

ΠΟΙΝΕΣ

Οι ποινές για όσους παραβιάζουν τους κανόνες θα είναι ανάλογες των  πράξεων και της συχνότητας των παραβάσεων. Θα  επιβάλλονται εφόσον έχουν προηγηθεί προειδοποιήσεις και σύμφωνα με τους συγκεκριμένους κανόνες.

Ο κανονισμός συντάχθηκε με τη συνεργασία των μαθητών, των καθηγητών και των γονέων με σκοπό να βοηθήσει στην εύρυθμη λειτουργία της σχολικής ζωής. Για την επιτυχία του σκοπού του απαιτείται η συναίνεση όλων όσοι συμμετέχουν στη σχολική ζωή και η τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων. Οι οποιεσδήποτε τροποποιήσεις θα είναι και πάλι αποτέλεσμα της συνεργασίας των παραγόντων της σχολικής κοινότητας.