Πλαίσιo Οργάνωσης Σχολικής Ζωής

3ο Γυμνάσιο Καβάλας

Πλαίσιo Οργάνωσης Σχολικής Ζωής

 

kanonismos2019

Ο Σύλλογος των καθηγητών/τριων σε συνεργασία με τη μαθητική κοινότητα καταρτίζει ένα πλαίσιο κανόνων για την καλύτερη οργάνωση της σχολικής  ζωής με τον όρο «πλαίσιο οργάνωσης της σχολικής ζωής». Με το πλαίσιο αυτό εφαρμόζονται οι σκοποί της εκπαίδευσης όπως καθορίζονται από το Σύνταγμα, τους σχετικούς νόμους και τις Υπουργικές αποφάσεις (Σύνταγμα αρθ.16,παρ.2). 

 

 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 • Οι μαθητές προσέρχονται στο σχολείο τουλάχιστον 5 λεπτά πριν την πρωινή συγκέντρωση. Συντάσσονται σε προκαθορισμένες θέσεις για την προσευχή. Μετά την προσευχή γίνονται ανακοινώσεις τις οποίες και οφείλουν πλέον όλοι να γνωρίζουν.
 • Όλοι οι μαθητές κατά την πρωινή συγκέντρωση δείχνουν κόσμια στάση και σεβασμό.
 • Σε περίπτωση αργοπορίας οι μαθητές εισέρχονται στις τάξεις μόνο αφού ενημερώσουν τον διευθυντή του σχολείου.
 • Σε οποιαδήποτε περίπτωση απουσίας κατά τις πρώτες ώρες  των μαθημάτων, εφόσον συντρέχει σοβαρός λόγος, οι γονείς πρέπει  να ενημερώνουν το σχολείο.
 • Σε περίπτωση κακοκαιρίας η πρωινή προσευχή γίνεται στις τάξεις.
 • Η εμφάνιση των μαθητών πρέπει να είναι ευπρεπής, ώστε να ταιριάζει με τον χώρο στον οποίο βρίσκονται.

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

 • Οι μαθητές έρχονται στο σχολείο προετοιμασμένοι για το μάθημα της ημέρας.
 • Οι απουσιολόγοι στην αρχή κάθε διδακτικής ώρας ενημερώνουν το απουσιολόγιο.
 • Στη διάρκεια του μαθήματος οι μαθητές/τριες δε μετακινούνται από τη θέση τους χωρίς την άδεια του καθηγητή και γενικά δεν ενοχλούν τη διδασκαλία.
 • Η συμπεριφορά των μαθητών στα εργαστήρια και στο γυμναστήριο ορίζεται σε συνεργασία με τους αντίστοιχους καθηγητές.
 • Απαγορεύεται η κατανάλωση τροφίμων και ροφημάτων μέσα στην αίθουσα.
 • Μαθητές και καθηγητές είναι υπεύθυνοι για την καθαριότητα και την ευταξία της αίθουσας.
 • Ο μαθητής που τιμωρείται με ωριαία απομάκρυνση παρουσιάζεται αμέσως στον Διευθυντή του σχολείου.
 • Στο διάλειμμα οι μαθητές αποχωρούν από  την αίθουσα μόνο κατόπιν άδειας του καθηγητή, ο οποίος κλειδώνει.
 • Για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές ενημερώνουν τον εφημερεύοντα καθηγητή ή τη Διεύθυνση.
 • Με τη λήξη του διαλείμματος οι μαθητές επιστρέφουν χωρίς καθυστέρηση στην τάξη τους. Φροντίζουν να μην εισέρχονται μετά τον καθηγητή/τρια στην τάξη.
 • Σε περίπτωση απουσίας καθηγητή/τριας και εάν δεν είναι εφικτή η αλλαγή του προγράμματος, οι μαθητές παραμένουν στον προαύλιο χώρο ή στην τάξη σε περίπτωση κακοκαιρίας, χωρίς να προξενούν θόρυβο ή απασχολούνται σύμφωνα με υπόδειξη του Διευθυντή.

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

 • Οι κοινόχρηστοι χώροι (αυλή, διάδρομοι, τουαλέτες κλπ) χρησιμοποιούνται από όλους. Γι αυτό και η καθαριότητα τους είναι ευθύνη όλων. Σε περίπτωση φθοράς από μαθητή, αυτή αποκαθίσταται με δαπάνη του ιδίου.
 • Στα διαλείμματα, οι μαθητές δεν παραμένουν στους εσωτερικούς κοινόχρηστους χώρους, υπό καλές καιρικές συνθήκες.
 • Οι εσωτερικοί κοινόχρηστοι χώροι δε χρησιμοποιούνται σαν χώροι παιχνιδιού.
 • Το παιχνίδι στην αυλή με μπάλα επιτρέπεται μόνο μετά από έγκριση των καθηγητών Φυσικής Αγωγής.
 • Όταν οι  μαθητές βρίσκονται στους κοινόχρηστους χώρους σε ώρα μαθήματος πρέπει να κάνουν ησυχία.
 • Στο κυλικείο, οι μαθητές σέβονται τη σειρά προτεραιότητας.
 • Ο ανελκυστήρας χρησιμοποιείται από τους μαθητές μόνο μετά από άδεια από τη Διεύθυνση.

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 • Η έξοδος από το σχολείο γίνεται μετά την τελευταία διδακτική ώρα.
 • Αποχώρηση πριν τη λήξη των μαθημάτων για κάποιο μαθητή επιτρέπεται μόνο για σοβαρό λόγο, κατόπιν αδείας του Διευθυντή και αφού ενημερωθεί ο κηδεμόνας. Σε καμία άλλη περίπτωση δεν επιτρέπεται η έξοδος από το σχολείο στη διάρκεια του προγράμματος.
 • Η απομάκρυνση από το σχολείο χωρίς την άδεια του Διευθυντή, θα έχει ως συνέπεια τον προβλεπόμενο παιδαγωγικό έλεγχο.

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ

 • Οι μαθητές σέβονται τη γνώμη και την προσωπικότητα των συμμαθητών τους.
 • Με διάλογο και επιχειρήματα προβάλουμε την άποψή μας και τη θέση μας.
 • Οι ύβρεις, οι απειλές, η σωματική βία, η σεξουαλική παρενόχληση, ο αποκλεισμός από παρέες, οι χειρονομίες προς τους συμμαθητές και κάθε μορφή ενδοσχολικής βίας, bulling, προσβάλλουν την προσωπικότητα, των συμμαθητών τους και δεν βοηθούν στη δημιουργία θετικού κλίματος. Για τον λόγο αυτό στις περιπτώσεις αυτές λαμβάνονται παιδαγωγικά μέτρα.

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ

Η απόπειρα αντιγραφής με οποιοδήποτε τρόπο κατά τη διάρκεια γραπτών δοκιμασιών προκαλεί μονογραφή του γραπτού και τη λήψη παιδαγωγικών μέτρων.

ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

 • Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους  κινητά τηλέφωνα εντός του σχολικού χώρου. Αν κάποιος έχει μαζί του κινητό τηλέφωνο οφείλει να το παραδώσει στο γραφείο της Διεύθυνσης ως τη λήξη του προγράμματος.
 • Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους  εκτός από κινητά τηλέφωνα και οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή ή παιχνίδι που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας εικόνας και ήχου εντός του σχολικού χώρου.
 • Ο ανάλογος εξοπλισμός που τους διαθέτει το σχολείο, χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της διδακτικής πράξης και εκπαιδευτικής διαδικασίας γενικότερα και μόνο υπό την εποπτεία/ επίβλεψη του εκπαιδευτικού..
 • Δεν επιτρέπεται η φωτογράφιση ή η βιντεοσκόπηση σε όλους τους χώρους του σχολείου χωρίς την έγκριση του διευθυντή.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

 • Ο πίνακας ανακοινώσεων χρησιμοποιείται μόνο για ανακοινώσεις που αφορούν το σχολείο. Δεν επιτρέπεται η χρήση του για διαφημιστικούς λόγους και για δηλώσεις που παραβιάζουν τους κανόνες του σχολείου.
 • Κάθε ανακοίνωση πρέπει να αναφέρει το όνομα και τη τάξη όσων την αναρτούν.

ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

 • Οι εκπρόσωποι των μαθητών (15μελή ή 5μελή) παρουσιάζουν ομαδικά αιτήματα στον Διευθυντή. 
 • Συνεργάζονται με τον Σύλλογο των Καθηγητών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και την καλύτερη λειτουργία του σχολείου.

ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΚΑΙ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

 • Οι περίπατοι πραγματοποιούνται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων. Στη διάρκεια του περιπάτου οι μαθητές παραμένουν στον προκαθορισμένο χώρο και ακολουθούν τις οδηγίες των συνοδών καθηγητών.
 • Η συμμετοχή στις εκδρομές του σχολείου (ημερήσιες, πολυήμερες, εκπαιδευτικές) γίνονται μετά από γραπτή συναίνεση των κηδεμόνων. Οι μαθητές που συμμετέχουν τηρούν τις εντολές των συνοδών. Απομάκρυνση μαθητή από την υπόλοιπη ομάδα γίνεται μόνο μετά από άδεια του αρχηγού της εκδρομής.
 • Στη διάρκεια της εκδρομής οι μαθητές πρέπει να έχουν κόσμια εμφάνιση και συμπεριφορά.

ΦΟΙΤΗΣΗ

 •  Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης  των μαθητών ευθύνονται εξ’ ολοκλήρου οι κηδεμόνες τους. Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή που απουσίασε από το σχολείο, οφείλει  να γνωστοποιήσει άμεσα στο σχολείο τους λόγους της απουσίας.
 • Ο υπεύθυνος καθηγητής του τμήματος ενημερώνει τους κηδεμόνες των μαθητών για τις απουσίες που έχουν γίνει και πληροφορείται τον λόγο της απουσίας.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΆ ΜΕΤΡΑ

 • Οι μαθητές πρέπει να σέβονται τους διαφορετικούς ρόλους, να τηρούν τους κανόνες και να κινούνται  στα πλαίσια ενός σχολικού κλίματος που απαιτείται για την υλοποίηση των στόχων της εκπαίδευσης.
 • Στις περιπτώσεις όπου μαθητές παρουσιάζουν απόκλιση από τους κανόνες και δεν βελτιώνουν την συμπεριφορά τους ο σύλλογος διδασκόντων προβαίνει στην λήψη μέτρων παιδαγωγικού χαρακτήρα όπως αυτά προβλέπονται από το Νόμο.
 • Οι μαθητές που αποβάλλονται παραμένουν τις ημέρες της αποβολής τους στο σχολείο, οι ώρες απουσίας από την τάξη καταχωρίζονται  και απασχολούνται με ευθύνη του διευθυντή του σχολείου.

Για την επιτυχία του σκοπού για τον οποίο συντάχθηκε το παραπάνω πλαίσιο οργάνωσης σχολικής ζωής απαιτείται  η συναίνεση όλων όσοι συμμετέχουν στη σχολική ζωή και η τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων. Οι οποιεσδήποτε τροποποιήσεις θα είναι και πάλι αποτέλεσμα της συνεργασίας των παραγόντων της σχολικής κοινότητας. 

 

Καβάλα 27-11-2018

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΡΑΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣ

ΠΕ03 Μαθηματικός