Βιβλιοθήκη 

P1090960 100x75Το σχολείο μας διαθέτει οργανωμένη δανειστική βιβλιοθήκη με άμεση πρόσβαση σε μαθητές και εκπαιδευτικούς. 

Κύριος προορισμός της συγκρότησης της είναι να χρησιμεύει ως εποπτικό μέσο διδασκαλίας, να ικανοποιεί τις ερευνητικές ανάγκες των μαθητών και να τους παρακινεί στη μελέτη και το διάβασμα του καλού βιβλίου.

Τα βιβλία, οι χάρτες, τα περιοδικά και το αρκετά πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό της είναι ταξινομημένα σε περίπου σαράντα (40) θεματικές ενότητες, ανάλογα με το εννοιολογικό τους περιεχόμενο και αντίστοιχα καταχωρημένα ηλεκτρονικά, σύμφωνα με το πρόγραμμα σχολικών βιβλιοθηκών "βιβλιοφύλαξ".

Αξίζει να σημειωθεί ότι εξαιτίας του μεγάλου χρονικού διαστήματος που διέρρευσε από την ίδρυση του σχολείου η βιβλιοθήκη διαθέτει παλιές εκδόσεις, φωτογραφικό υλικό, εφημερίδες, χάρτες και γκραβούρες, καθώς και παλιά αντικείμενα όλα με ιστορικό ενδιαφέρον.

Λόγω της πρόσφατης ανακαίνισης της σχολικής μονάδας σχεδιάζεται η μεταφορά της βιβλιοθήκης και η επέκτασή της.

Δρομολογούνται φιλόδοξες προσπάθειες για την καλύτερη οργάνωσή της, ώστε να αποτελέσει ένα χώρο πνευματικής καλλιέργειας, έμπνευσης και ηθικής ανύψωσης μαθητών και εκπαιδευτικών.