15/μελές συμβούλιο

Σχ. έτος 2013-2014

Για το σχ.έτος 2013 - 2014 το 15/μελές μαθητικό συμβούλιο είναι: 

 

DEKAPENTAMELES 2013

 

Σχ. έτος 2014-2015

Για το σχ.έτος 2014 - 2015 το 15/μελές μαθητικό συμβούλιο είναι:

 

DEKAPENTAMELES 2014

 

Σχ. έτος 2015-2016

Για το σχ.έτος 2015 - 2016 το 15/μελές μαθητικό συμβούλιο είναι:

 

15meles2015

Σχ. έτος 2016-2017

Για το σχ.έτος 2016 - 2017 το 15/μελές μαθητικό συμβούλιο είναι: 

 

dekapentameles2016