15/μελές συμβούλιο

Σχ. έτος 2013-14

Για το σχ.έτος 2013 - 2014 το 15/μελές μαθητικό συμβούλιο είναι: 

 

DEKAPENTAMELES 2013

 

 

 

Σχ. έτος 2014-15

Για το σχ.έτος 2014 - 2015 το 15/μελές μαθητικό συμβούλιο είναι:

 

DEKAPENTAMELES 2014

 

Σχ. έτος 2015-16

Για το σχ.έτος 2015 - 2016 το 15/μελές μαθητικό συμβούλιο είναι:

 

15meles2015

Σχ. έτος 2016-17

Για το σχ.έτος 2016 - 2017 το 15/μελές μαθητικό συμβούλιο είναι: 

 

dekapentameles2016


 

Σχ. έτος 2017-18

Για το σχ.έτος 2017 - 2018 το 15/μελές μαθητικό συμβούλιο είναι:

 

15meles 2017

 

Σχ. έτος 2018-19

Για το σχ.έτος 2018 - 2019 το 15/μελές μαθητικό συμβούλιο είναι: 

 15meles symboulio2018

Σχ. έτος 2019-20

 

Για το σχ.έτος 2019 - 2020 το 15/μελές μαθητικό συμβούλιο είναι:

15meles symboulio2019