Ενημέρωση για την «Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής», μαθητών/-τριών για το σχολικό έτος 2019 – 2020.

Ενημέρωση για την «Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής», μαθητών/-τριών για το σχ. έτος 2019 – 2020. Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε το σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αρ. πρωτ.: Φ1α/80206/Δ4/21-5-19.