Οδηγίες για εγγραφή των μαθητών στα εξ αποστάσεως μαθήματα του σχολείου μας (Ασύγχρονη διαδικασία)

asigxroni ekpaideusi

Κάνετε κλικ για "Οδηγίες για εγγραφή των μαθητών στα εξ αποστάσεως μαθήματα του σχολείου τους

(Ασύγχρονη διαδικασία, δηλαδή μαθήματα που οι μαθητές/μαθήτριες πραγματοποιούν χωρίς την ταυτόχρονη παρουσία του/της εκπαιδευτικού τους)