Επαναληπτικό Α΄ τάξης

Ένα επαναληπτικό Σταυρόλεξο   βασισμένο στην ύλη του σχολικού εγχειριδίου Πληροφορικής της Α΄ Γυμνασίου.