Επαναληπτικό 1ου και 2ου κεφαλαίου

Ασκήσεις αυτο-αξιολόγησης  στο 1ο και 2ο κεφάλαιο 

Είναι βασισμένες στην ύλη του σχολικού εγχειριδίου Πληροφορικής της Α΄ Γυμνασίου