Καλοκαιρινές ευχές

καλοκαλοκαιρι

Το σχολείο για τον Ιούλιο και Αύγουστο θα είναι ανοικτό κάθε Πέμπτη από τις 8.30 - 13.30