Αίτηση γονέων για ενισχυτική διδασκαλία 2020

enisxitikididaskalia

Ενισχυτική Διδασκαλία για το Σχολικό Έτος 2020 - 2021.

Δείτε τα δύο επισυναπτόμενα έγγραφα. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα να στείλουν στο σχολείο συμπληρωμένες τις αιτήσεις το αργότερο μέχρι 2 Δεκεμβρίου 2020.