Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Πληροφορικής: Ώρα Κώδικα 2014

Ζούμε στον 21ο αιώνα, τον αιώνα της Πληροφορικής. Οι περισσότεροι πλέον τομείς της ζωής μας (εργασία, εκπαίδευση, υγεία, εμπόριο, διασκέδαση, επικοινωνία κ.α.) υποστηρίζονται από τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, τις Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών και το Διαδίκτυο.

Η Πληροφορική είναι, κατά κύριο λόγο, η επιστήμη που διδάσκει πώς από την σύλληψη μιας ιδέας φθάνει κανείς στην υλοποίησή της, με μια σειρά τυπικών λογικών βημάτων και αξιοποιώντας τις δυνατότητες των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του Διαδικτύου. Η εκπαίδευση στην Πληροφορική δεν περιορίζεται στην απλή χρήση εργαλείων και εφαρμογών περιορισμένου ειδικού σκοπού αλλά βοηθά τον αυριανό πολίτη της σύγχρονης κοινωνίας της πληροφορίας να γίνει ικανός να καινοτομεί και να υλοποιεί τις σκέψεις και τις ιδέες του.

Κάθε αλληλεπίδραση ανάμεσα σε ανθρώπους και υπολογιστές διέπεται από έναν κώδικα. Αυτό συμβαίνει όταν δημιουργούμε μια διαδικτυακή εφαρμογή, όταν χρησιμοποιούμε  το GPS κατά την οδήγηση ή όταν επιθυμούμε να αλλάξουμε  ριζικά τις κοινωνικές επαφές. Ο προγραμματισμός είναι παντού και είναι καθοριστικός για την κατανόηση ενός υπερσυνδεδεμένου κόσμου.

Οι ώρες διδασκαλίας της Πληροφορικής στο σχολείο βοηθούν για να μάθουν οι μαθητές ένα μέρος από το σύνολο των γνώσεων της επιστήμης των υπολογιστών και των ΤΠΕ όπως: τη βασική λειτουργία των υπολογιστών, τη δημιουργία λογισμικού, εφαρμογών ή ιστοσελίδων. Ειδικότερα, ο προγραμματισμός είναι ένα από τα κλειδιά για το μέλλον των νέων ανθρώπων.

Από τις 11 έως 17 Οκτωβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε για δεύτερη χρονιά η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού. Εκατομμύρια παιδιά, γονείς, εκπαιδευτικοί, επιχειρηματίες και πολιτικοί ιθύνοντες συμμετείχαν σε μαζικές εκδηλώσεις και παρακολούθησαν μαθήματα για να μάθουν προγραμματισμό και να αποκτήσουν συναφείς δεξιότητες. Η ιδέα είναι να προβληθεί ο προγραμματισμός, να απομυθοποιηθούν οι σχετικές δεξιότητες, και να έρθουν σε επαφή άτομα που έχουν μεγάλη επιθυμία να αποκτήσουν γνώσεις.

Στην Ελλάδα, η πρωτοβουλία υποστηρίχτηκε από τους Σχολικούς Συμβούλους Πληροφορικής με την αιγίδα του ΥΠΑΙΘ 148023/Γ2/17-09-2014 στο πλαίσιο δράσεων με τίτλο «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Πληροφορικής: Ώρα Κώδικα»

Το σχολείο μας  συμμετείχε με δράσεις στα πλαίσια της «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Πληροφορικής - Ώρα Κώδικα»  με θέμα «Προγραμματίζω - Δημιουργώ παιχνίδια με το Scratch»

Συγκεκριμένα οι μαθητές της Β' τάξης σε κάθε τμήμα του σχολείου, κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Πληροφορικής, από τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2014 έως την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2014 αφού αρχικά ενημερώθηκαν από τους καθηγητές Πληροφορικής για τον προγραμματισμό και την αξία του στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης, είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν το ευχάριστο προγραμματιστικό περιβάλλον του Scratch. Στη συνέχεια με τη συμμετοχή τους σε ποικίλες μαθησιακές δραστηριότητες το κατανόησαν καλύτερα. Υπό την επίβλεψη των καθηγητών τους οι μαθητές εργαζόμενοι ομαδοσυμεργατικά προσπάθησαν να φτιάξουν το δικό τους σενάριο ? κώδικα και να παράγουν ένα πολύ απλό παιχνίδι χρησιμοποιώντας τις εντολές του Scratch. Έτσι γράφοντας κώδικα προγραμμάτισαν και δημιούργησαν το δικό τους παιχνίδι με το οποίο στο τέλος διασκέδασαν.

Ο βασικός στόχος να έρθουν τα παιδιά σε μια πρώτη επαφή με τον προγραμματισμό και να αγαπήσουν την φιλοσοφία  του χωρίς να τον φοβούνται νομίζουμε ότι υλοποιήθηκε.