Εργασίες μαθητών της Β' τάξης

Οι μαθητές τμημάτων της Β? τάξης στα πλαίσια του μαθήματος της Πληροφορικής δημιούργησαν όμορφα ολιγόλεπτα video.

Πρωταρχικός σκοπός της δραστηριότητας ήταν οι μαθητές να είναι σε θέση να αναζητούν στο Διαδίκτυο πληροφορίες και φωτογραφίες κάνοντας χρήση των Μηχανών Αναζήτησης, να είναι ικανοί να αξιολογούν την ασφάλεια και την ποιότητα των ιστοτόπων που χρησιμοποιούν, να αξιολογούν τις πληροφορίες που εντοπίζουν σε ηλεκτρονικές πηγές χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα κριτήρια (εγκυρότητα, πληρότητα, ακρίβεια κ.λπ.).

Τα θέματα της αναζήτησης επιλέχθηκαν από τα υπόλοιπα μαθήματα του σχολείου. Οι μαθητές ολοκλήρωσαν τη δραστηριότητα μετατρέποντας τις πληροφορίες (κείμενα, εικόνες) σε video.

Ταυτόχρονα τους δόθηκε η ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τον όρο Web 2.0 και κατ' επέκταση να γνωρίσουν ένα Web 2.0 εργαλείο, το Animoto, με το οποίο δημιούργησαν τα video.

Ακολουθούν τα video ανά τμήμα και τα οποία βρίσκονται σε λίστα αναπαραγωγής. Απολαύστε τα!!!

 

Εργασίες του Β1β

Εργασίες του Β2α 

Εργασίες του Β3α

Εργασίες του Β4β

Εργασίες του Β5α

Εργασίες του Β5β