Κεφάλαιο 1ο

 

Ψηφιακός Κόσμος

 

Ασκήσεις αυτο-αξιολόγησης   στο 1ο κεφάλαιο 

Είναι βασισμένες στην ύλη του σχολικού εγχειριδίου Πληροφορικής της Β΄ Γυμνασίου