Κεφάλαιο 2ο

 

Το εσωτερικό του υπολογιστή

 

Ασκήσεις αυτο-αξιολόγησης  στο 2ο κεφάλαιο 

Είναι βασισμένες στην ύλη του σχολικού εγχειριδίου Πληροφορικής της Β΄ Γυμνασίου