Ενδοσχολική βία

Την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2014 πραγματοποιήθηκε κατά τμήματα ενημέρωση για την ενδοσχολική βία και γενικότερα για το φαινόμενο της βίας. Μετά την ενημέρωση οι μαθητές πραγματοποίησαν και τα ακόλουθα έργα.